Hoàn Thành Khu Vui Chơi Trẻ Em Tại Vĩnh Long | Đầu Tư Khu Vui Chơi Tại Nông Thôn

NPY vừa lắp đặt hoàn thành, bàn giao đưa vào hoạt động khu vui chơi trẻ em tại Trà Ôn, Vĩnh Long. Chi tiết dự án như sau:

  • Diện tích toàn khu vui chơi trẻ em: 300m2
  • Hạng mục: lắp đặt khu liên hoàn, đồ chơi rời, máy chiếu…
  • Thời gian lắp đặt: 3 ngày
  • Dự kiến hoạt động từ ngày 02/09/2022
  • Vốn đầu tư: 500 triệu đồng

Chủ đầu tư hy vọng sẽ tạo ra sân chơi phục vụ cho hàng trăm lượt trẻ hàng ngày trong khu vực này. Ngoài ra, dự án khu vui chơi trẻ em góp phần vào tiện ích chung cho khu dân cư mới xây của chính chủ đầu tư này. Ngoài ra, chủ đầu tư áp dụng chiến lược khai trương vào các dịp lễ, tết, ngày nghỉ…để nhanh thu hồi vốn hơn.

Một số hình ảnh tại dự án:

Đang lắp đặt
Đang hoàn thiện
Đã hoàn thành và bàn giao

Nếu bạn là nhà đầu tư khu vui chơi trẻ em tại nông thôn, với số vốn từ 200 triệu đồng, bạn sở hữu khu vui chơi trẻ em có thu nhập đều đặn hàng ngày. Để tránh những rủi ro không đáng có cũng như tối đa hoá lợi nhuận, bạn tham khảo trước cách thức, các bước đầu tư hiệu quả đã được chứng minh: 4 Bước Đầu Tư Khu Vui Chơi Trẻ Em Thành Công (P1)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top